AGA:S KOLDIOXIDFLASKOR FÖR ALLA KOLSYREMASKINER

AGA koldioxidflaska

AGA:s koldioxidflaska passar alla kolsyremaskiner på marknaden. Den här flaskan känns igen på den röda, AGA-märkta hylsan.

En koldioxidflaska på 425 g ger cirka 60 liter kolsyrat vatten, beroende på hur mycket bubblor som önskas.

Ventilen och flaskan är tillverkade i enlighet med Lindes höga säkerhets- och kvalitetskrav, och inkluderar flera säkerhetskomponenter. Alla AGA-flaskor fylls på av Linde och genomgår grundliga vikt- och läckagetester i samband med påfyllningsprocessen.

  • AGA:s koldioxidflaskor fylls med 425 g koldioxid (CO2, E290).
  • Flaskan passar alla kolsyremaskiner på marknaden, såväl som inbyggda kolsyremaskiner och kylskåp som Grohe Blue, AGA Carbonator och Electrolux
  • Produktspecifikationerna uppfyller kraven avseende frihet från livsmedelstillsatser i enlighet med EU & JECFA.
  • Ugångsdatum för gasen anges på huvudhylsan längst upp på flaskan.
  • Linde tar 100 % ansvar för ventilens och flaskans kvalitet och funktion.

(Flytta säkerhetsanvisningarna till en separat modul på sidan om koldioxid)?

Observera följande säkerhetsanvisningar vid hantering av koldioxidflaskor:

  • Hantera flaskan försiktigt.
  • Skydda flaskan mot uppvärming.
  • Förvara och transportera flaskan med plastpluggen ditsatt.
  • Flytta flaskan till en säker plats i händelse av brand.
  • Barn ska inte hantera koldioxidflaskor utan uppsikt.
KOLDIOXID, CO2 E290 Specifikationerna uppfyller renhetskraven för livsmedelstillsatser i enlighet med EU & JECFA
ADR 2,2 A
UN 1013 Koldioxid
EG 204-696-9
Höjd 370 mm
Bredd 60 mm
Djup 60 mm
Vikt 1 250 g
Tillverkningsland (gas) Finland