STÅLFLASKA: DET TRADITIONELLA VALET FÖR ALLA SÄSONGER

AGA stålflaska

Gasolflaskor i stål är den traditionella, äldsta flasktypen. Stålflaskor är ett bra alternativ, speciellt vintertid, tack vare den goda förångningskapaciteten, och är därför ett populärt val för grillar, husvagnar, husbilar, terrassvärmare och gasspisar som används vintertid.

Tack vare ett stort urval av olika storlekar finns det en stålflaska för varje behov. Stålflaskor är robusta och har lång livslängd.

Fördelar med stålflaskor

  • Lättillgängliga
  • Stort utbud av olika flasktyper och -storlekar
  • God förångningskapacitet
  • Robust flaska

AGA gasol i stålflaska finns tillgänglig på alla marknader: Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen.

Stålflaskorna finns tillgängliga med snabbkopplingsventil (inte i Sverige) och skruvventil, och i många olika storlekar, beroende på land. Det finns även små sk kampanjflaskor tillgängliga, med en vikt på 0,34 kg (Sverige) respektive 2 kg (Sverige och Norge).

Information om större industriella gasflaskor finns på webbplatserna för Linde Gas.

Stålflaskor passar för:

  • Grillar
  • Värmare
  • Gasugnar
  • Husvagnar och husbilar

Stålflaskorna kontrolleras var 10:e år.

 

STÅLFLASKOR I SVERIGE
Ventiltyp
Gasinnehåll
Höjd
Diameter
Vikt, tom flaska
Vikt, fylld flaska med gasinnehåll
Produktnamn

Relaterade produkter