ENKLASTE SÄTTET ATT KÖPA GASOL – ÖPPET DYGNET RUNT

AGA gasolautomater

SE HUR DET FUNGERAR

Det är enkelt att köpa en ny gasflaska eller byta ut en tom flaska i våra gasolautomater. Följ bara anvisningarna på maskinens display.

Se själv genom att titta på den här korta instruktionsfilmen!

I vår självserviceautomat köper du din gasol genom att följa instruktionen i displayen och betalar med kort. Du kan köpa en helt ny flaska eller byta dina tomma mot en full.

I automaten säljer vi kompositflaskor i storlekarna 5 kg och 10 kg (PC5 & PC10). Du kan också byta in din tomma stålflaska, 6 kg eller 11 kg (P6 och P11) till en kompositflaska.
I de flesta automaterna kan du även byta in din 11 kg aluminiumflaska (PA11), dock inte i alla automater, ring och fråga oss om du undrar.

GASOLAUTOMAT
VANLIGA FRÅGOR

Jag har fått fel produkt från en gasolautomat. Vad ska jag göra?

Vi kan byta ut flaskan, men behöver dokumentationen som anger när och var den köpts. Kontakta vår kundtjänst via e-post.

Gasolautomaten fungerar inte

Vi övervakar gasolautomaterna kontinuerligt via Internet. Vi får automatiska meddelanden från maskinen och vidtar då nödvändiga åtgärder. Det kan finnas olika orsaker till att maskinen inte fungerar.

Kortbetalningen i gasolautomaten går inte igenom.

Det kan bero på olika orsaker.

Brist på internetanslutning – vi övervakar maskinerna via Internet och vidtar åtgärder om problemet kvarstår. Kontakta oss via telefonnumret som står på maskinen så åtgärdar vi problemet.

Vilken typ av kort använder du? Visa och MasterCard kan användas i våra maskiner.

Fel på betalterminalen. Testa med ett kontaktlöst kort i gasolautomaten. Vi har vid några tillfällen haft problem med kortläsaren på vissa maskiner, som då måste rengöras för att kunna läsa av kortet.

Jag behöver ett kvitto.

Ring eller mejla oss dina kontaktuppgifter, inköpsplats och -datum, samt de 5 sista siffrorna på det kort du använde vid köpet, så skickar vi ett inköpskvitto via e-post.

Var kan jag köpa flaskor som inte säljs i gasolautomater?

Du hittar alla gasolåterförsäljare under ”Återförsäljare” på my.aga.com

Jag kan inte fortsätta köpet i gasolautomaten.

Vad visas på displayen? Oftast visas en förklaring till problemet.

Är gasolautomatens lucka ordentligt stängd? Det går inte att fortsätta så länge luckan inte är helt stängd. Luckan måste stängas helt, helst genom att trycka till den lite.

Vilken typ av gasflaska försöker du byta? Gasolautomaterna tar inte emot alla typer av gasolflaskor. Om flaskan inte godkänns/identifieras, öppnas inte luckan så att du kan ta ut flaskan. Tryck på prislistan på displayen för att se alla godkända flaskor.

Vilka flaskor kan jag köpa/byta ut?

Du hittar den här informationen på displayen genom att trycka på ”Price list – Buy or Exchange” (prislista – köp eller byt ut).

Varför måste jag sätta i mitt bank-/kreditkort i början vid köp från en gasolautomat?

Kortet måste sätts in först av säkerhetsskäl, och maskinens lucka kan inte öppnas förrän identifieringen är klar.

Kortet debiteras dock inte förrän köpet genomförts.