110 % KLIMAT-KOMPENSERAD KOLDIOXID

AGA kolsyrepatron med klimatkompenserad koldioxid

Nu kan du kolsyra vatten hemma med AGA:s klimatkompenserade koldioxid. Vi kompenserar för 110 % av våra utsläpp genom att plantera träd. När träd växer tar de upp koldioxid från luften. På så sätt bidrar vi till en positiv klimatpåverkan, och produkten blir klimatpositiv.

AGA:s klimatkompenserade koldioxid fylls i en vanlig AGA-flaska på 425 g, som passar alla kolsyremaskiner på marknaden. Du känner igen den här produkten på flaskans gröna AGA-märkta hylsa.

En AGA kolsyrepatron på 425 g ger cirka 60 liter kolsyrat vatten beroende på hur mycket bubblor som önskas.

Fördelar med AGA:s klimatkompenserade koldioxid

 • Genom att använda den här produkten hjälper du oss plantera träd som tar upp koldioxid från luften.
 • Du kan göra 60 liter kolsyrat vatten med en patron
 • Kolsyrepatronen passar alla kolsyremaskiner på marknaden, såväl som inbyggda kolsyremaskiner och kylskåp, som Grohe Blue, AGA Carbonator, och Electrolux
 • Säkerheten för flaskan och ventilen garanteras

Ventilen och flaskan är tillverkade i enlighet med Lindes höga säkerhets- och kvalitetskrav. Alla AGA-flaskor fylls på av Linde och genomgår grundliga vikt- och läckagetester i samband med påfyllningsprocessen.

 • AGA:s kolsyrepatroner fylls med 425 g koldioxid (CO2, E290).
 • Produktspecifikationerna uppfyller kraven på renhet avseende livsmedelstillsatser i enlighet med EU & JECFA.
 • Ugångsdatum för gasen anges på huvudhylsan längst upp på flaskan.
 • Linde tar 100 % ansvar för ventilens och flaskans kvalitet och funktion.
 • Både ventilen och flaskan är tillverkade i enlighet med Lindes höga säkerhets- och kvalitetskrav, och inkluderar flera säkerhetskomponenter.

AGA:s klimatkompenserade koldioxid finns för närvarande tillgänglig i Sverige, Norge och Danmark, och snart även i Finland och de baltiska länderna.

Observera följande säkerhetsanvisningar:

 • Hantera flaskan försiktigt.
 • Skydda flaskan mot onormal uppvärmning.
 • Förvara och transportera kolsyrepatronen med plastpluggen ditsatt.
 • Flytta flaskan till en säker plats i händelse av brand.
 • Barn ska inte hantera kolsyrepatroner utan uppsikt.
KOLDIOXID, CO2 E290 Specifikationerna uppfyller renhetskraven för livsmedelstillsatser i enlighet med EU & JECFA
ADR 2,2 A
UN 1013 Koldioxid
EG 204-696-9
Höjd 370 mm
Bredd 60 mm
Djup 60 mm
Vikt 1 250 g
Tillverkningsland (gas) Finland

SÅ HÄR KLIMATKOMPENSERAR VI

Vi klimatkompenserar i tre steg. Vi mäter 100% av våra produkters utsläpp längs leveranskedjan för att beräkna vårt koldioxidavtryck. 

Baserat på analyserna identifierar vi vår påverkan på miljön. Vi minskar våra utsläpp hela tiden. 

Vi kompenserar minst 110% av våra utsläpp. För att bidra till en positiv effekt på miljön kompenserar för mer än vi släpper ut genom att plantera träd.

VAR PLANTERAS TRÄDEN?

Våra träd planteras i Nicaragua genom ett Plan Vivo-certifierat projekt kallat ”CommuniTree”. Projektet ger inte bara i en klimatpositiv påverkan, utan ger även flera andra fördelar:

• Träd binder vatten
• Trädplantering förhindrar jordskred och erosion
• Träd ger skugga för djur och grödor
• Fler träd säkerställer biologisk mångfald
• Projektet förbättrar livet i lokalsamhället

VILL DU VETA MER?

Om du vill veta mer om Taking Root, CommumiTree eller vår klimatkompenserade koldioxid, klicka på länkarna eller kolla in filmen.