110 % KLIMAT-KOMPENSERAD KOLDIOXID

AGA kolsyrepatron med klimatkompenserad koldioxid

Nu kan du kolsyra vatten hemma med AGA klimatkompenserade koldioxid. Vi kompenserar för 110 % av våra utsläpp genom att plantera träd. När träd växer tar de upp koldioxid från luften. På så sätt bidrar vi till en positiv klimatpåverkan, och produkten blir klimatpositiv.

AGA klimatkompenserade koldioxid fylls i en vanlig AGA-flaska på 425 g, som passar alla kolsyremaskiner på marknaden. Du känner igen den här produkten på flaskans gröna AGA-märkta hylsa.

En AGA kolsyrepatron på 425 g ger cirka 60 liter kolsyrat vatten beroende på hur mycket bubblor som önskas.

Fördelar med AGA klimatkompenserade koldioxid

 • Genom att använda den här produkten hjälper du oss plantera träd som tar upp koldioxid från luften.
 • Du kan göra 60 liter kolsyrat vatten med en patron
 • Kolsyrepatronen passar alla kolsyremaskiner på marknaden, såväl som inbyggda kolsyremaskiner och kylskåp, som Grohe Blue, AGA Carbonator, och Electrolux
 • Säkerheten för flaskan och ventilen garanteras

Ventilen och flaskan är tillverkade i enlighet med Lindes höga säkerhets- och kvalitetskrav. Alla AGA-flaskor fylls på av Linde och genomgår grundliga vikt- och läckagetester i samband med påfyllningsprocessen.

 • AGA kolsyrepatroner fylls med 425 g koldioxid (CO2, E290).
 • Produktspecifikationerna uppfyller kraven på renhet avseende livsmedelstillsatser i enlighet med EU & JECFA.
 • Ugångsdatum för gasen anges på huvudhylsan längst upp på flaskan.
 • Linde tar 100 % ansvar för ventilens och flaskans kvalitet och funktion.
 • Både ventilen och flaskan är tillverkade i enlighet med Lindes höga säkerhets- och kvalitetskrav, och inkluderar flera säkerhetskomponenter.

AGA klimatkompenserade koldioxid finns för närvarande tillgänglig i Sverige, Norge och Danmark, och snart även i Finland och de baltiska länderna.

Observera följande säkerhetsanvisningar:

 • Hantera flaskan försiktigt.
 • Skydda flaskan mot onormal uppvärmning.
 • Förvara och transportera kolsyrepatronen med plastpluggen ditsatt.
 • Flytta flaskan till en säker plats i händelse av brand.
 • Barn ska inte hantera kolsyrepatroner utan uppsikt.
KOLDIOXID, CO2 E290 Specifikationerna uppfyller renhetskraven för livsmedelstillsatser i enlighet med EU & JECFA
ADR 2,2 A
UN 1013 Koldioxid
EG 204-696-9
Höjd 370 mm
Bredd 60 mm
Djup 60 mm
Vikt 1 250 g
Tillverkningsland (gas) Finland

SÅ HÄR KLIMATKOMPENSERAR VI

Vi klimatkompenserar i tre steg. Vi mäter 100% av våra produkters utsläpp längs leveranskedjan för att beräkna vårt koldioxidavtryck. 

Baserat på analyserna identifierar vi vår påverkan på miljön. Vi minskar våra utsläpp hela tiden. 

Vi kompenserar minst 110% av våra utsläpp. För att bidra till en positiv effekt på miljön kompenserar för mer än vi släpper ut genom att plantera träd.

VAR PLANTERAS TRÄDEN?

Våra träd planteras i Nicaragua genom ett Plan Vivo-certifierat projekt kallat ”CommuniTree”. Projektet ger inte bara i en klimatpositiv påverkan, utan ger även flera andra fördelar:

• Träd binder vatten
• Trädplantering förhindrar jordskred och erosion
• Träd ger skugga för djur och grödor
• Fler träd säkerställer biologisk mångfald
• Projektet förbättrar livet i lokalsamhället

VILL DU VETA MER?

Om du vill veta mer om Taking Root, CommumiTree eller vår klimatkompenserade koldioxid, klicka på länkarna eller kolla in filmen.