KOLDIOXIDFLASKA PÅFYLLD OCH KONTROLLERAD AV LINDE

Koldioxidflaska som fylls på av Linde

Koldioxidflaskor med blå hylsa fylls på och läckagetestas av Linde, men tillverkas inte av oss. Du kan göra 60 liter kolsyrat vatten med en flaska på 425 g.

 • Koldioxidflaska fylld med 425 g koldioxid (CO
 • 2
 • , E290).
 • Produktspecifikationerna uppfyller kraven på renhet avseende livsmedelstillsatser i enlighet med EU & JECFA.
 • Ugångsdatum för gasen anges på huvudhylsan längst upp på flaskan.
 • Flaskorna fylls på av Linde och genomgår grundliga vikt- och läckagetester i samband med påfyllningsprocessen.
 • Observera att koldioxidflaskor med blå hylsa eventuellt inte är kompatibla med alla kolsyremaskiner, eftersom flaskventilen inte är tillverkad i enlighet med Lindes krav.

(Flytta säkerhetsanvisningarna till en separat modul på sidan om koldioxid)?

Observera följande säkerhetsanvisningar vid hantering av koldioxidflaskor:

 • Hantera flaskan försiktigt.
 • Skydda flaskan mot uppvärming.
 • Förvara och transportera flaskan med plastpluggen ditsatt.
 • Flytta flaskan till en säker plats i händelse av brand.
 • Barn ska inte hantera koldioxidflaskor utan uppsikt.
KOLDIOXID, CO2 E290 Specifikationerna uppfyller renhetskraven för livsmedelstillsatser i enlighet med EU & JECFA
ADR 2,2 A
UN 1013 Koldioxid
EG 204-696-9
Höjd 370 mm
Bredd 60 mm
Djup 60 mm
Vikt 1 250 g
Tillverkningsland (gas) Finland