BIOGASOL – ETT GRÖNARE ALTERNATIV

Välj gasol med 100 % förnybara råvaror

AGA BIOGASOL

BIOGASOL MED FÖRNYBARA RÅVAROR

Hos utvalda återförsäljare i Sverige erbjuder vi AGA biogasol.

Biogasol är tillverkad av råvaror som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin. När du som kund köper biogasol reducerar du CO2
utsläppen med 70 % – 90 %, inklusive transport.

Fördelar med biogasol

 • 100% av de ämnen som används för att tillverka biogasol är förnybara.
 • Utsläpp av koldioxid reduceras med 70% till 90% inklusive transport.
 • Biogasol har samma egenskaper som konventionell gasol.
 • Biogasolen är skattebefriad.

VAD ÄR BIOGASOL?
Under de kommande årtiondena måste världen byta från fossila bränslen till bränslen baserade på återvinningsbara råvaror eller förnybara råvaror.

 • Biogasol är tillverkad av råvaror som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin.
 • Godkänt Anläggningsbesked från Energimyndigheten säkerställer att biogasolen uppfyller kraven som berättigar till återbetalning av energi- och koldioxidskatt. Vid
  försäljning till privatkonsument är skatten avdragen redan vid köptillfället.
 • När du som kund köper biogasol reducerar du CO2 utsläppen med 70 % – 90 %, inklusive transport.

FRAMSTÄLLNING AV BIOGASOL
Biogasol säljs enligt massbalansprincipen. Det betyder att då du köper biogasol garanterar vi att motsvarande mängd biogasol produceras.

Hållbara råvaror:

 • Definitionen av biogasol är att den har ursprung i en biologisk källa istället för en fossil.
 • Som råvara till biogasolproduktionen används ett flertal olika restråvaror som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin såsom till exempel animaliskt avfall, använd
  frityrolja och processavfall som skal av sockerbetor.
 • En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från
  tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria från palmolja eller PFAD (palmfettsyra-destillat).

Biogasol i kompositflaska finns för närvarande endast i Sverige hos utvalda återförsäljare. 

Kompositflaskor är lämpliga för  

 • Grillar
 • Båtar
 • Husbilar
 • Myggdödare
 • Ogräsbränning

Kompositflaskor inspekteras vart tionde år.

Kompositflaskor 5 kg 10 kg
Typ av ventil Skruv Skruv
Gasinnehåll 5 kg 10 kg
Höjd 390 mm 590 mm
Diameter 310 mm 310 mm
Vikt tom flaska 3,8 kg 5,3 kg
Vikt full flaska med gasinnehåll 8,8 kg 15,3 kg
Produktnamn PC5 PC10

DU HITTAR AGA BIOGASOL PÅ ICA MAXI