BIOGASOL – ETT GRÖNARE ALTERNATIV

Välj gasol med 100 % förnybara råvaror

AGA BIOGASOL

BIOGASOL MED FÖRNYBARA RÅVAROR

Hos utvalda återförsäljare i Sverige erbjuder vi AGA biogasol.

Biogasol är tillverkad av råvaror som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin. När du som kund köper biogasol reducerar du CO2
utsläppen med 70 % – 90 %, inklusive transport.

Fördelar med biogasol

 • 100% av de ämnen som används för att tillverka biogasol är förnybara.
 • Utsläpp av koldioxid reduceras med 70% till 90% inklusive transport.
 • Biogasol har samma egenskaper som konventionell gasol.
 • Biogasolen är skattebefriad.

VAD ÄR BIOGASOL?
Under de kommande årtiondena måste världen byta från fossila bränslen till bränslen baserade på återvinningsbara råvaror eller förnybara råvaror.

 • Biogasol är tillverkad av råvaror som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin.
 • Godkänt Anläggningsbesked från Energimyndigheten säkerställer att biogasolen uppfyller kraven som berättigar till återbetalning av energi- och koldioxidskatt. Vid
  försäljning till privatkonsument är skatten avdragen redan vid köptillfället.
 • När du som kund köper biogasol reducerar du CO2 utsläppen med 70 % – 90 %, inklusive transport.

FRAMSTÄLLNING AV BIOGASOL
Biogasol säljs enligt massbalansprincipen. Det betyder att då du köper biogasol garanterar vi att motsvarande mängd biogasol produceras.

Hållbara råvaror:

 • Definitionen av biogasol är att den har ursprung i en biologisk källa istället för en fossil.
 • Som råvara till biogasolproduktionen används ett flertal olika restråvaror som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin såsom till exempel animaliskt avfall, använd
  frityrolja och processavfall som skal av sockerbetor.
 • En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från
  tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria från palmolja eller PFAD (palmfettsyra-destillat).

Biogasol i kompositflaska finns för närvarande endast i Sverige hos utvalda återförsäljare. 

Kompositflaskor är lämpliga för  

 • Grillar
 • Båtar
 • Husbilar
 • Myggdödare
 • Ogräsbränning

Kompositflaskor inspekteras vart tionde år.

Kompositflaskor 5 kg 10 kg
Typ av ventil Skruv Skruv
Gasinnehåll 5 kg 10 kg
Höjd 390 mm 590 mm
Diameter 310 mm 310 mm
Vikt tom flaska 3,8 kg 5,3 kg
Vikt full flaska med gasinnehåll 8,8 kg 15,3 kg
Produktnamn PC5 PC10