Användarvillkor

Ansvarsfriskrivning/Användarvillkor

Allt innehåll på webbplatsen, som text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofilmer, inklusive företagslogotyper och varumärken och layouten på AGAs webbsidor, skyddas av varumärkesrätt, upphovsrätt samt andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. Det är förbjudet att distribuera, ändra eller kopiera innehållet på dessa sidor, inklusive utformning eller teknik för utformning.

Inga licensrätter eller andra rättigheter beviljas via webbplatsen för att använda immateriella rättigheter som finns däri, inklusive varumärken och upphovsrätt. Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera, reproducera, vidarebefordra eller på annat sätt använda denna skyddade immateriella rättighet utan skriftligt medgivande från AGA; inte heller får övrigt innehåll på webbplatsen kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje man. I synnerhet kräver användning av texter, avsnitt av text eller visuellt material medgivande från AGA.

AGA specificerar uttryckligen att en del bilder som förekommer på webbplatsen skyddas av tredje mans upphovsrätt.

Det är uttryckligen tillåtet för en användare av webbplatsen att göra en enda kopia för dennes personliga, icke-kommersiella bruk, under förutsättning att innehållet inte ändras under kopieringsförfarandet och att alla hänvisningar till industriell äganderätt i kopiorna finns kvar, eller förs in om endast utdrag från webbplatsen används. Innehållet i pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas i offentlig kommunikation. Detta gäller inte de delar av sådana offentliga dokument som skyddas av varumärkesrätt, upphovsrätt eller rättsliga bestämmelser.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen kontrolleras och uppdateras löpande av AGA. Trots att informationen kontrolleras noga kan AGA inte garantera att webbplatsen är fri från felaktigheter. Företaget tar därför inget ansvar och garanterar inte att informationen som tillhandahålls är uppdaterad, korrekt eller fullständig. Detsamma gäller alla andra webbsidor med länkar från AGAs webbplats, oavsett om dessa tillhör närstående bolag eller tredje man. AGA har inte ansvar för sådana webbsidor, och AGA är inte heller ansvarigt för det dataskydd som operatörerna av dessa andra webbsidor har upprättat.

AGA förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande göra ändringar eller tillägg i information eller data som tillhandahålls,

AGA kan när som helst neka tillgång till webbplatsen. AGA ger inga som helst garantier för att webbplatsen alltid är tillgänglig.

Trots att AGA gör allt för att webbplatsen ska vara fri från virus ges inga garantier för att den är virusfri.

För att AGA ska kunna tillhandahålla den efterfrågade informationen kan du bli ombedd att uppge personuppgifter. Det är helt frivilligt att uppge sådana uppgifter. Dessa används endast för att kunna tillhandahålla den efterfrågade informationen och samlas in, lagras, behandlas och används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning i Norden och Baltikum.