Säkerhet

Kolsyrepatroner

Gasol

Garanterad kvalitet från AGA

För oss är säkerhetstänkandet självklart, och något som genomsyrar hela vår verksamhet. Alla våra produkter tillverkas enligt stränga bestämmelser och kvalitetskrav.

Du kan vara säker på att din produkt från AGA är trygg att använda. Ta till exempel AGAs mångsidiga gasolflaska, vars säkerhet maximeras genom följande åtgärder: AGAs gasolflaskor är försedda med en säkerhetsventil, som jämnar ut trycket inne i flaskan. För att kunna upptäcka en eventuell gasläcka har ett luktämne tillsatts. I samband med påfyllningen görs en noggrann kontroll av flaskan och ventilen, råvaran analyseras och den exakta gasmängden säkerställs med kontrollvägning. Efter att flaskans täthet testats, förses den med AGAs etikett.

För AGA är detaljer oerhört viktiga. Tack vare dem skapas en högklassig produkt som du alltid kan lita på. Därför tillåter vi inte en endaste bristfällig produkt att gå vidare till försäljning.