Nyheter

Nu lanseras klimatpositiv koldioxid för kolsyremaskiner

12.3.2020

Om man väljer att kolsyra sitt vatten hemma går det att undvika en stor mängd engångsplastflaskor, minska transporter och spara pengar. Linde (tidigare AGA) har valt att gå ett steg längre och lanserar nu klimatpositiv koldioxid för kolsyremaskiner under produktvarumärket AGA.

Linde har tillsammans med konsultbolaget U&We(1) identifierat produktens totala koldioxidutsläpp i enlighet med ISO-standard 14021(2). KPMG har därefter genomfört en oberoende granskning av beräkningsunderlaget.

Tillsammans med konsultbolaget ZeroMission(3) har ett lämpligt klimatkompenseringsprojekt identifierats. Valet föll på det Plan Vivo(4)-certifierade trädplanteringsprojektet CommuniTree i Nicaragua(5).

”Vi kan erbjuda en klimatpositiv produkt genom att vi kompenserar 110 procent av våra koldioxidutsläpp. Det sker genom plantering av träd som när de växer binder koldioxid från atmosfären”, säger Martin Allerby, Regional affärsområdeschef för Sparkling Water på Linde Gas AB. ”Det känns värdefullt att kunna erbjuda ett klimatpositivt alternativ för den som vill göra eget bubbelvatten.”

Trädplanteringsprojektet säkerställer att träden planteras och sköts på ett hållbart sätt. Förutom att ge en positiv klimatpåverkan, säkras den biologiska mångfalden genom plantering av olika lokala trädslag. Träden binder dessutom vatten, vilket minskar risken för erosion och jordskred samt ger skugga för djur och annan växtlighet. I tillägg till miljöfördelarna med projektet, så ger det även fördelar för lokalsamhället. De lokala bönderna erbjuds regelbundna utbetalningar för omsorgsfullt planterade och välskötta träd. Idag är drygt 700 småbrukare del av projektet.

”Förutom att vi identifierat och kompenserar för produktens totala koldioxidutsläpp, så arbetar vi kontinuerligt för att minska vår påverkan på miljön”, säger Martin Allerby. ”Dessa tre komponenter - mäta, minska och kompensera - utgör huvuddelarna i vår satsning på klimatpositiv koldioxid.”

Om kolsyreprodukter under produktvarumärket AGA
I januari 2020 bytte AGA företagsnamn till Linde, men AGA behålls som produktvarumärke för produkter för kolsyrat vatten samt för gasol och svetsprodukter. Företaget Linde säljer idag ett antal produkter där koldioxid används, exempelvis kolsyremaskinerna från Aarke och det egna varumärket AQVIA/AGA samt brandsläckaren Firemill.

Mer information om Lindes klimatpositiva CO2 samt återförsäljare finns här:
http://my.aga.se/climatepositiveCO2

See filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=GT8NmU6ezJc

Källor:
(1) https://www.uandwe.se/
(2) ISO 14021. Oberoende standard för koldioxidneutralitet.
(3) https://zeromission.se/
(4) http://www.planvivo.org/
(5) http://www.planvivo.org/project-network/communitree-nicaragua/