Nyheter

Nu lanserar AGA ett grönare gasolalternativ

12.3.2020

AGA ECOBLEND består till 20 procent av förnybara råvaror som utvinns delvis av vegetabiliska oljor och animaliskt fett - och är en biprodukt från biodieselproduktion (HVO). Gasolen, som produceras i Sverige och säljs enligt massbalansprincipen, minskar koldioxidutsläppen med 19 procent jämfört med konventionell gasol. Produkten lanseras nu i Sverige och kommer därefter att introduceras i Norge.

- Lanseringen av AGA ECOBLEND innebär att det nu finns ett grönare gasolalternativ på den svenska marknaden. Gasolen ger klara miljöfördelar och vi har redan märkt ett stort intresse för produkten både bland större och mindre svenska företag - vilket känns mycket glädjande, säger Niklas Månsson, ansvarig för AGA:s gasolförsäljning Norden.

AGA ECOBLENDs kemiska sammansättning är identisk med konventionell gasol och säljs enligt massbalansprincipen, vilket innebär att när en kund/återförsäljare köper produkten så garanterar AGA att motsvarande mängd grön gasol produceras och allokeras återförsäljaren. En oberoende tredje part övervakar både själva raffineringsprocessen och slutproduktens miljöpåverkan – och återförsäljaren får ett certifikat som dokumenterar den minskade miljöpåverkan.

Läs mer om ECOBLEND