Kolsyrepatroner

Säkerhet

Säkerhetstips för hantering av kolsyrepatroner

Säker vid rätt hantering

En kolsyrepatron som är tillverkad och påfylld av AGA uppfyller alla bestämmelser och regler för tryckbehållare. Då flaskan hanteras korrekt, är riskerna små. Var dock medveten om att koldioxiden tränger undan syret i luften.

Säkerhetsventil

Skydda flaskan från kraftig uppvärmning. Då trycket stiger går skyddsventilen sönder och förhindrar på så vis flaskan från att explodera, men samtidigt börjar koldioxiden läcka ut.

Hantera med försiktighet

Behåll skyddslocket på då du lagrar eller transporterar flaskan. Koldioxid är inte farligt, men den bör handskas med försiktighet. Koldioxidläckage i små utrymmen med dålig ventilation kan orsaka kvävning.

Ge aldrig kolsyrepatroner till barn