Kolsyrepatroner

Säkerhet

SÄKERHETSTIPS FÖR KOLDIOXID

Säkerhet har högsta prioritet hos AGA, och alla våra produkter är tillverkade enligt stränga föreskrifter och kvalitetsstandarder.

Ofarligt vid korrekt hantering

Koldioxidflaskorna från AGA uppfyller alla standarder och krav för tryckkärl. Flaskorna är praktiskt taget riskfria förutsatt att de hanteras rätt. Observera dock att koldioxid tränger undan syre från luften.

Säkerhetsventil

Detta skyddar flaskan mot onaturliga temperaturförhöjningar. Kolsyremaskiner ska därför aldrig placeras nära värmekällor! Säkerhetsventilen brister om trycket stiger vilket hindrar flaskan från att sprängas. Detta gör dock att koldioxiden läcker ut.

Hantera med försiktighet

Förvara plastkorken på plats vid förvaring eller transport av koldioxidpatronen. Koldioxid är inte giftigt men måste hanteras med respekt. En koldioxidläcka i ett litet och dåligt ventilerat utrymme kan leda till kvävning.

Låt aldrig barn hantera koldioxidpatronen