Påfyllning och byte

Byte av gasolflaskor i Sverige och i de nordiska länderna

I Sverige kan du byta ut din gasolflaska till motsvarande fylld flaska på återförsäljningsställena. Om du byter din flaska till en likadan, betalar du endast för gasen; inte för själva flaskan.

Alla nordiska AGA serviceställen och Shells bensinstationer tar kostnadsfritt emot kompositflaskor på 5 och 10 kg och byter ut dem till fyllda gasolflaskor. Som kund betalar du endast för innehållet.

Svenska gasolflaskorna annorlunda

Gasolflaskornas ventiler i Norge, Finland och Danmark är inte lika som i Sverige. I de andra nordiska länderna är en så kallad click-on-anslutning vanligast. För att du ska kunna koppla en norsk, finsk eller dansk flaska till din svenska utrustning, behöver du köpa en adapter eller en ny tryckreducering som passar click-on-ventiler.

Adapter och click-on-regulator finns att köpa hos utrustnings- och reservdelsföretag, som till exempel Fogas AB  (artikelnummer 12-4010, övergång/reduceringsventil). OBS! Ventilen kan inte beställas från AGA.

Påfyllning av flaskorna

Återförsäljaren levererar din tomma flaska till påfyllning. Eftersom gasolflaskorna är standardprodukter, är det inte självklart att påfyllningsstationen ägs av AGA. Flaskor fyllda av AGA känner du igen på gasskåp med AGAs logotyp och varningsmärken. Du kan också fråga återförsäljarens personal angående gasens ursprung.

I Sverige påfylls gasolflaskorna på AGAs egna fyllningsstationer runtom i landet. På stationen kontrolleras gasolflaskorna noggrannt och underhåll utförs regelbundet, i enlighet med bestämmelser och standarder. Säkerhetsventiler byts ut, flaskorna läcktestas och slitna stålflaskor sandblästras och målas om. Illa medfarna flaskor tas helt ur bruk. Varje flaska kontrollvägs för att försäkra rätt gasmängd och ventilen förses med tätpropp.

Montering av regulatorn

Ta bort täckplasten från ventilen.

Montera slangen till tryckregulatorn.

Montera regulatorn på gasolflaskan. Tänk på att anslutningsventilen på gasolflaskan är vänstergängad. Du skruvar fast anslutningen moturs. (Gäller ej AGAs blå campingflaskor)

Öppna flaskventilen och du kan tända din grill. Det räcker att öppna flaskventilen ett 1/2 varv.