Flasktyper

Säkerhet

Påfyllning och byte

Gasolautomat

AGA gasol läcksökningsspray

Köp gasol dygnet runt!

Du kan nu byta eller köpa en ny gasolflaska via våra gasolautomater. Du kan köpa en helt ny gasolflaska men även byta ut din tomma flaska mot en ny; där du endast betala för gasen. De flasktyper som kommer att vara tillgängliga för köp och byte är kompositflaskor av typen 5 kg (PC5) och 10 kg (PC10). Det går även att byta stålflaskor av typ P6 och P11 mot de lättare kompositflaskorna. Gasolautomaterna är öppna dygnet runt – varje dag, har självbetjäning och är enkla och snabba att använda. Startpris för byte är 299:- endast gasol. Startpris för köp är 1149:- inklusive flaska.

Köp av ny gasolflaska

Välj den flasktyp som du önskar köpa

Välj ”Bekräfta köp”

Betala genom att sätta i ditt kort och slå din pinkod

Ett av facken på automaten kommer nu att öppnas och din nya gasolflaska finns där.

Det är väldigt enkelt att köpa eller byta din gasolflaska - se filmen om hur det går till.

Montering av regulatorn

Den röda tätproppen är din garanti för kvalitet och säkerhet.

Ta bort tätproppen innan du monterar regulatorn och slangen på gasolflaskan. Tänk på att flaskventilen har vänstergängor.

Montera slangen till tryckregulatorn.

Montera regulatorn på gasolflaskan. Tänk på att anslutningsventilen på gasolflaskan är vänstergängad. Du skruvar fast anslutningen moturs. (Gäller ej AGAs blå campingflaskor)

Öppna flaskventilen och du kan tända din grill. Det räcker att öppna flaskventilen ett 1/2 varv.