AGA gasol läcksökningsspray

Kontrollera säkerheten hos din gasutrustning

Med AGA:s läcksökningsspray kan du enkelt och snabbt kontrollera att din gasutrustning är säker att använda.
Läcksökningsspray avslöjar eventuella gasläckage snabbt och säkert – om det uppstår bubblor på den besprutade ytan, läcker den gas.
Det är bra att kontrollera slangar och kopplingar på gasolgrillar, -spisar, -kylskåp eller -terrassvärmare åtminstone en gång om året, till exempel på våren efter eventuell vinterförvaring.

Så här använder du AGA:s läcksökningsspray

•    Skaka alltid flaskan före användning.
•    Spruta en jämn yta av produkten över skarvar, slangar, rör och fogar.
•    Om det läcker, bildas det bubblor vid läckaget.
•    Laga de upptäckta läckorna innan du använder utrustningen.

Kom även ihåg:

•    Använd inte läcksökningspary om strömmen är påslagen på utrustningen.
•    Om du använder produkten på en plast- eller kopparyta eller på syrgasutrustning ska du skölja bort produktrester med vatten.

Tillämpningsområden

Förutom för gasol är AGA läcksökningsspray även lämpad att användas för naturgas, gasol, butan, acetylen, kväve, koldioxid, tryckluft, kylmedia, syre samt andra gaser. Produkten är vattenbaserad och skadar inte utrustningens yta, slangar eller miljön, och skadar dessutom inte heller metaller eller plaster.

Lär mer här, om du vill se fler säkerhetstips för gasol!

Montering av regulatorn

Ta bort täckplasten från ventilen.

Montera slangen till tryckregulatorn.

Montera regulatorn på gasolflaskan. Tänk på att anslutningsventilen på gasolflaskan är vänstergängad. Du skruvar fast anslutningen moturs. (Gäller ej AGAs blå campingflaskor)

Öppna flaskventilen och du kan tända din grill. Det räcker att öppna flaskventilen ett 1/2 varv.