Dataskydd

Skydda dina privata uppgifter.

Principer för dataskydd
Tack för att du besöker AGAs webbplats och för ditt intresse för vår verksamhet och våra produkter. Vi tar uppdraget att skydda dina personuppgifter på allvar och det bygger på ömsesidigt samarbete. Det är av största vikt för oss att skydda din personliga integritet. Därför kan du vara säker på att vi följer lagstadgade bestämmelser om dataskydd. Våra anställda måste hantera all information konfidentiellt och de får regelbundet utbildning i dataskydd och datasäkerhet. I avsnitten nedan förklarar vi hur vi skyddar dina uppgifter och vad det innebär för dig när du använder vårt bidrag online.

Åtkomstuppgifter
När våra internetsidor anropas får AGA tillgång till uppgifter som lagras för att skydda webbplatsen och som hjälper till med identifiering. Dessa uppgifter omfattar:

Dessa uppgifter analyseras så att vi kan sätta oss in i och utvärdera användarens beteende. Vi använder inte personuppgifter i denna process.

Personuppgifter
Personuppgifter är information som används uttryckligen för att fastställa din identitet. Detta innefattar information som ditt namn och din postadress eller e-postadress. Den enda gången vi sparar personuppgifter med dina åtkomstuppgifter är om du ger oss informationen frivilligt, t ex i samband med registrering, en enkät, en prisutlottning, en kontaktfråga, registrering för ett nyhetsbrev eller för att göra en beställning online.

Personuppgifterna används endast i den utsträckning som är nödvändig och endast för syften som tillåts enligt lag för vilka du har gett ditt medgivande. För att säkerställa en säker överföring av dina uppgifter används kryptering i säkra miljöer. Detta innebär att kommunikationen mellan din webbläsare och vårt ordersystem, till exempel, inte kan läsas av andra på internet. Alla uppgifter lagras på särskilt skyddade servrar som ägs av The Linde Group i Tyskland.

Överföring av personuppgifter till tredje man
AGA tillhandahåller en del av sina tjänster tillsammans med utvalda samarbetspartner. Dessa samarbetspartner är föremål för samma strikta lagar om dataskydd som vi och är en del av dataskyddskonceptet i vårt företag. Personuppgifter överförs endast:

Ytterligare information – som frivilligt lämnad informationom dina främsta intresseområden – skickas inte vidare till tredje man. Personuppgifter lämnas endast till statliga institutioner och myndigheter i enlighet med lagstadgade eller juridiska förpliktelser.

Rätt till återkallande
Om du skriftligen kräver att AGA eller ansvarig representant ska ändra, upphöra att använda eller radera dina personuppgifter kommer vi att göra det omedelbart. Om du är registrerad som användare erbjuder vi även dig möjlighet till att se uppgifterna och radera eller ändra dem, enligt önskemål.

Cookies
Cookies är små textfiler som används av många webbplatser runt om i världen. Cookies skapas under ditt besök på webbplatsen och sparas på din hårddisk av vår server. Våra cookies innehåller ingen information om specifika individer. Dessutom kan de cookies som sparas på din hårddisk endast läsas av oss och inte av någon extern webbplats. De flesta webbläsare är inställda att automatiskt acceptera cookies. Om du inte vill dra nytta av fördelarna med cookies kan du avaktivera den funktionen i din webbläsare. Du kan även se vår webbplats utan cookies. Däremot kommer detta att begränsa användningen av vissa funktioner.

Övrigt aktivt innehåll (t ex Javascript, ActiveX)
Javascript, ActiveX och andra kontrollfunktioner för webbplatser och skriptspråk som innehåller verkställande funktioner kan avaktiveras när som helst av säkerhetsskäl med hjälp av din webbläsare. Våra webbplatser kan användas utan Javascript.

Länkar
AGAs webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Trots att vi gör allt vi kan för att kontrollera dessa direktlänkar tar AGA inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser till vilka vi länkar; inte heller ansvarar AGA för innehållet på webbplatserna som länkar till vår webbplats.

Begränsningar
AGA förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa riktlinjer för dataskydd i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen.